[1]
V. Čolović, KLAUZULA ODSTUPANJA U MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU, SPZ, том 63, изд. 3, стр. 17-31, Окт. 2019.