[1]
B. Matijević, CROQUIS POJMA ‚UPOTREBA VOZILA‘ U OSIGURANJU OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI – KROZ PRAKSU SUDA EVROPSKE UNIJE, SPZ, том 63, изд. 3, стр. 139-146, Окт. 2019.