[1]
K. Jovičić, PRAVNA PRIRODA ODNOSA IZMEĐU ARBITARA I STRANAKA: RECEPTUM ARBITRI, SPZ, том 64, изд. 1, стр. 17-28, Апр. 2020.