[1]
J. Rajić Ćalić, FLEKSIBILIZACIJA RADNIH ODNOSA SA OSVRTOM NA RAD SA NEPUNIM RADNIM VREMENOM, SPZ, том 64, изд. 1, стр. 87-97, Апр. 2020.