[1]
M. Šikanić, PRIMENA TEORIJE PRAVNIH TRANSPLANTATA NA PRENOŠENJE PRAVA U JAPANU TOKOM MEIĐI RESTAURACIJE, SPZ, том 64, изд. 1, стр. 127-140, Апр. 2020.