[1]
D. Golić, KOLEKTIVNI ŠEF DRŽAVE I SISTEM VLASTI – BOSANSKOHERCEGOVAČKA REŠENJA U SVETLU UPOREDNOG PRAVA, SPZ, том 64, изд. 2, стр. 27-42, Авг. 2020.