[1]
A. Višekruna, SUBORDINACIJA ZAJMOVA VLASNIKA U STEČAJNOM POSTUPKU – UPOREDNOPRAVNI OSVRT, SPZ, том 64, изд. 2, стр. 61-80, Авг. 2020.