[1]
F. Fernandez Jankov, POJAM MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG DELA I NJEGOVA EVOLUCIJA, SPZ, том 64, изд. 2, стр. 95-109, Авг. 2020.