[1]
M. Kovačević и D. Vasiljević Prodanović, DIVERZIONI MEHANIZMI POSTUPANJA PREMA MALOLETNICIMA U ŠKOTSKOJ – MOGUĆNOSTI ZA PRIMENU ODREĐENIH ISKUSTAVA U SRBIJI, SPZ, том 64, изд. 2, стр. 111-124, Авг. 2020.