[1]
A. Kvastek, KOMPARACIJA KAZNENE REAKCIJE U SRBIJI I JAPANU, SPZ, том 64, изд. 2, стр. 125-139, Авг. 2020.