Mirić, R. БАНГАЛОРСКИ ПРИНЦИПИ-ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СУДИЈСКЕ ЕТИКЕ. Strani Pravni život, том 57, изд. 3, Sept. 2013, стр. 327-42, http://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/294.