Prlja, S. PRAVO NA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA U EU. Strani Pravni život, том 62, изд. 1, May 2018, стр. 89-99, http://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/30.