Petrović, D. EUTANAZIJA I PRUŽANJE POMOĆI U SAMOUBISTVU KRIVIČNA ODGOVORNOST ZA POMAGANJE PRI SAMOUBISTVU. Strani Pravni život, том 57, изд. 2, Apr. 2013, стр. 167-84, http://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/305.