Blagojević, M. СПЕЦИФИЧНОСТИ ЈЕДНОГ ИЗВОРА УСТАВНОГ ПРАВА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ. Strani Pravni život, том 57, изд. 2, Apr. 2013, стр. 207-20, http://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/307.