Mikić, V. USTAVNOPRAVNE POSLEDICE VANREDNOG STANJA U FRANCUSKOJ (2015-2017). Strani Pravni život, том 62, изд. 3, Oct. 2018, стр. 43-63, doi:10.5937/spz1803043M.