Sovilj, R. UPOREDNOPRAVNA ANALIZA I IZAZOVI REGULISANJA I FINANSIRANJA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA. Strani Pravni život, том 62, изд. 3, Oct. 2018, стр. 143-61, doi:10.5937/spz1803143S.