Bekčić Pješčić, G. AMERIČKI PRAVNI SISTEM U KONTEKSTU ENGLESKOG PRAVNOG NASLEĐA I TEORIJE PRIRODNIH PRAVA DŽONA LOKA. Strani Pravni život, том 62, изд. 4, Mar. 2019, стр. 95-06, doi:10.5937/spz0-20548.