Vukadinović, S. ADHEZIONI UGOVORI U FRANCUSKOM PRAVU. Strani Pravni život, том 64, изд. 1, Apr. 2020, стр. 5-15, doi:10.5937/spz64-25009.