Jovičić, K. PRAVNA PRIRODA ODNOSA IZMEĐU ARBITARA I STRANAKA: RECEPTUM ARBITRI. Strani Pravni život, том 64, изд. 1, Apr. 2020, стр. 17-28, doi:10.5937/spz64-24773.