Živković, N. OBELODANJIVANJE DOKAZA U PREDISTRAŽNOM POSTUPKU I ISTRAZI. Strani Pravni život, том 64, изд. 1, Apr. 2020, стр. 63-76, doi:10.5937/spz64-25035.