Rajić Ćalić, J. FLEKSIBILIZACIJA RADNIH ODNOSA SA OSVRTOM NA RAD SA NEPUNIM RADNIM VREMENOM. Strani Pravni život, том 64, изд. 1, Apr. 2020, стр. 87-97, doi:10.5937/spz64-25001.