Radonjić, A. UPOREDNOPRAVNA ANALIZA ZAKONSKIH ODREDABA O PLAĆENOM ODSUSTVU U ZEMLJAMA BIVŠE JUGOSLAVIJE. Strani Pravni život, том 64, изд. 1, Apr. 2020, стр. 99-12, doi:10.5937/spz64-24556.