Krstinić, D., и J. Vasiljković. INSTITUT USVOJENJA U UPOREDNOM PRAVU. Strani Pravni život, том 64, изд. 1, Apr. 2020, стр. 113-25, http://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/766.