Kvastek, A. KOMPARACIJA KAZNENE REAKCIJE U SRBIJI I JAPANU. Strani Pravni život, том 64, изд. 2, Aug. 2020, стр. 125-39, doi:10.5937/spz64-26716.