Kovačević, T. PRAVILO POSLOVNE PROCENE. Strani Pravni život, том 64, изд. 2, Aug. 2020, стр. 141-59, doi:10.5937/spz64-25007.