Đurić, V., и V. Marković. PREDSEKULARNI KARAKTER CRNOGORSKOG ZAKONA O SLOBODI VEROISPOVESTI U KONTEKSTU FULEROVIH ZAHTEVA ZA UNUTRAŠNJOM MORALNOŠĆU PRAVA. Strani Pravni život, том 64, изд. 4, Jan. 2021, стр. 7-26, doi:10.5937/spz64-29651.