Glodić, D. ULOGA MEĐUNARODNOPRAVNIH INSTRUMENATA U INSTITUCIONALIZOVANJU REGIONALNE SARADNJE U JUGOISTOČNOJ EVROPI. Strani Pravni život, том 64, изд. 4, Jan. 2021, стр. 41-53, doi:10.5937/spz64-29156.