Vukčević, I. ČLAN 8 KONVENCIJE O ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA I PRAVO PRIVATNOSTI U USTAVU CRNE GORE. Strani Pravni život, том 64, изд. 4, Jan. 2021, стр. 101-14, doi:10.5937/spz64-29350.