Ilijić, L., и N. Vujičić. (RE)DEFINISANJE KONCEPTA BEZBEDNOSTI IZ ASPEKTA SAVREMENIH IMIGRACIJA. Strani Pravni život, том 64, изд. 4, Jan. 2021, стр. 115-32, doi:10.5937/spz64-24990.