Djurić, Vladimir. ХЕГЕМОНИЈА ДРЖАВНОГ И АУТОНОМИЈА ЦРКВЕНОГ ПРАВА У СР НЕМАЧКОЈ И РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ. Strani pravni život 57, no. 3 (Септембар 30, 2013): 79-104. приступљено Јули 16, 2020. http://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/281.