Jocović, Mijat. ИНСТИТУТ ИНСАЈДЕРСКЕ ТРГОВИНЕ У ПРАВУ СЈЕДИЊЕНИХ АМЕРИЧКИХ ДРЖАВА. Strani pravni život 57, no. 3 (Септембар 30, 2013): 225-245. приступљено Децембар 15, 2019. http://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/288.