Mirić, Rada. БАНГАЛОРСКИ ПРИНЦИПИ-ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СУДИЈСКЕ ЕТИКЕ. Strani pravni život 57, no. 3 (Септембар 30, 2013): 327-342. приступљено Фебруар 28, 2020. http://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/294.