Dobrić, Dana, и Adriana Matijević. KORUPCIJA U JAVNOJ UPRAVI S OSVRTOM NA REPUBLIKU HRVATSKU. Strani pravni život 57, no. 2 (Април 30, 2013): 291-314. приступљено Април 1, 2020. http://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/311.