Softić, Edisa, и Mirela Čokić Džinić. NOTARIJAT U PRAVU PRIVREDNIH DRUŠTAVA BOSNE I HERCEGOVINE I NJEGOVA KOMPARACIJA SA NOTARIJATOM ZEMALJA GERMANSKOG PODRUČJA. Strani pravni život 63, no. 3 (Октобар 1, 2019): 119-137. приступљено Јули 4, 2020. http://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/746.