Šikanić, Milena. PRIMENA TEORIJE PRAVNIH TRANSPLANTATA NA PRENOŠENJE PRAVA U JAPANU TOKOM MEIĐI RESTAURACIJE. Strani pravni život 64, no. 1 (Април 21, 2020): 127-140. приступљено Јули 2, 2020. http://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/767.