Produženje roka za prijavu radova

2020-10-29

Rok za predaju radova za br. 4/2020 je produžen. Krajnji rok je 22.11.2020. godine.

Radovi se podnose na engleskom jeziku.