SPECIFIČNOSTI ZAŠTITE POTROŠAČA KOD UGOVORA ZAKLJUČENIH NA DALJINU I VAN POSLOVNIH PROSTORIJA TRGOVCA

Ključne reči: potrošač, zaštita potrošača, ugovor zaključen na daljinu, ugovor zaključen van poslovnih prostorija trgovca

Apstrakt

U ovom radu se razmatraju specfčna pravila zaštite potrošača kod ugovora koji se zaključuju na daljinu ili van poslovnih prostorija trgovca. Ta zaštita je potrebna zato što navedene tehnike zaključenja ugovora nose određene rizike po potrošače, od kojih su najznačajniji taj što oni nemaju mogućnost da se pre kupovine uvere u kvalitet i svojstva proizvoda ili usluge koje kupuju, kao i okolnost što u tim uslovima oni često zaključuju ugovor pod psihološkim pritiskom trgovca. Specijalna zaštita potrošača kod ugovora na daljinu i van poslovnih prostorija se manifestuje, pre svega, kao pooštrena obaveza trgovaca u pogledu predugovornog informisanja potrošača, u pravu potrošača da odustane od ugovora, u vidu obaveze trgovca da u određenom roku izvrši ugovor, kao i kroz zabranu da se potrošačima isporučuju nenaručene pošiljke ili da im pružaju nenaručene usluge.

Objavljeno
2016-01-31
Sekcija
Originalni naučni rad