SPECIFIČNOSTI KRIMINALIZACIJE PRENOŠENJA VENERIČNIH BOLESTI I INFEKCIJE HIV VIRUSOM

  • Vukan Slavković, PhD Redovni profesor na Visokoj školi za kriminalistiku i bezbednost u Nišu
Ključne reči: venerične bolesti, HIV infekcija, zdravlje ljudi, kriminalna politika, princip autonomije

Apstrakt

Porast veneričnih bolesti predstavlja ozbiljnu pretnju po zdravlje stanovništva i budućih generacija. Zbog izuzetne opasnosti i specifčnosti suzbijanja, usvojene su posebne krivičnopravne odredbe koje zabranjuju i kažnjavaju prenošenje infekcije. Kriminalna politika o širenju veneričnih bolesti počela se menjati u pravcu potpune ili delimične dekriminalizacije. U osnovi protivljenja je širi društveni otpor prema državnoj intervenciji, jer se prinudnim propisima dotiču fundamentalna pitanja lične slobode. Sa druge strane, povodom sve većeg interesovanja medija za slučajeve prenošenja infekcije HIV virusom, postoji zabrinutost da bi države mogle masovno da kriminalizuju ovo delo, rukovodeći se ograničavanjem prava lica obolelih od HIV-a ili side (PLWHA). Ova zabrinutost je nastala nakon dugogodišnje diskusije o prihvatljivosti primene krivičnog prava i drugih kaznenih mera, kao odgovora na epidemiju. Sa ciljem da ubrza razvoj javne politike po pitanju krivičnog prava i HIV-a, UNAIDS je objavio document pod nazivom: „Krivično pravo, zdravlje ljudi i prenošenje HIV-a” u kome se navode ljudska prava i preporuke koje država treba da razmotri kada donosi odluke o korišćenju krivičnog prava u datom kontekstu.

Objavljeno
2016-01-31
Sekcija
Pregledni naučni rad