KRIMINALITET MALOLETNIKA-STANJE U SVETU I U SRBIJI

Ključne reči: kriminalitet, maloletnička delinkvencija, prestupništvo, nasilna krivična dela, krivične sankcije, prevencija

Apstrakt

Društveno neprihvatljivo ponašanje mladih, kroz vreme menjalo se kako u oblicima ispoljavanja tako i u pogledu uzroka i uslova koji ga izazivaju. Maloletnički kriminalitet je negativna, dinamična društvena pojava koja predstavlja aktivnost jednog ili više lica u određenom period i prostoru, uslovljenu određenim društvenim odnosima i inkriminisanu zakonskim propisima, čije nepoštovanje i kršenje povlači i adekvatne krivične sankcije. Izučavanje uzroka maloletničke delinkvencije obuhvata dva glavna, međusobno povezana područja, koji se mogu podeliti na objektivne (socijalno-ekonomske) i subjektivne faktore. Objektivni faktori se odnose na izučavanje socijalnih uslova kriminalnog ponašanja maloletnika i formiranje ličnosti pod uticajem tih uslova. Subjektivni faktori obuhvataju psihološke karakteristike ličnosti maloletnika, specifčne po inteligenciji, temperamentu, karakteru, emocijama, motivima, stavovima, navikama, sklonostima, pre svega, zbog posebnih obeležja puberteta i adolescencije kao značajnih faza u razvoju ličnosti. Svetska zdravstvena organizacija procenjuje da godišnje u celom svetu, mladi uzrasta od 10 do 29 godina počine oko 200.000 ubistava, što predstavlja 43% od ukupnog broja ubistava koja se počine na svetu svake godine. Samo ovaj podatak ukazuje na ozbiljan problem društva u kontroli i prevenciji maloletničkog kriminaliteta na globalnom nivou.

Objavljeno
2016-01-31
Sekcija
Pregledni naučni rad