БИОЛОШКА ИСТИНА VERSUS ЗАКОНСКИ УСТАНОВЉЕНЕ ВЕЗЕ У КОНТЕКСТУ ЗАШТИТЕ ПРАВА НА ПОРОДИЧНИ ЖИВОТ

  • Sanda Ćorac, PhD student Докторанд Правног факултета Универзитета у Крагујевцу
Ključne reči: биолошко порекло детета, законски установљене везе између родитеља и детета, право на породични живот, пракса Европског суда за људска права

Apstrakt

Питање утврђивања порекла детета у односу на његове родитеље због важности коју генетска истина има за појединца, нашло је места за разматрање у одлукама Европског суда за људска права, где се тумачи у оквиру права на породични живот. Поред тога, заштиту у оквиру овог права имају и законски установљене везе између родитеља и детета. У раду је у контексту заштите права на породични живот анализирано вагање Европског суда за људска права између те две вредности (биолошке истине и законски установљених веза). Оно што руководи Европски суд за људска права у сваком случају јесте принцип најбољег интереса детета, који се посебно сагледава, као мерило свих одлука које су везане за дете, али који због своје неодређеност доводи до различитих исхода у случајевима заштите права на породични живот.

Objavljeno
2016-01-31
Sekcija
Pregledni naučni rad