ТЕХНОЛОГИЈА У СЛУЖБИ ПРАВА – ПРИМЕР ТЕХНИЧКИХ МЕРА ЗАШТИТЕ АУТОРСКИХ ПРАВА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

  • Uroš Ćemalović, PhD Факултет за право, јавну управу и безбедност, Београд, Србија
Ključne reči: право и технологија, ауторско право, информационо друштво, техничке мере заштите, Европска унија

Apstrakt

У савременом информационом друштву, бројни су примери кршења ауторских права уз помоћ различитих технолошких средстава. Ова појава је раширена у тој мери да у појединим европским државама пиратерија и тзв. концепт „слободног софтвера“ фигуришу у програмима неких политичких партија које учествују на изборима. Међутим, циљ овог рада је управо обратан: намера је да се покаже да технологија такође може бити у служби права, тим пре имајући у виду да је стварање Европске (заједнице) уније, sui generis међународне организације, пре свега због постојања различитих видова слободе кретања на заједничком/унутрашњем тржишту, додатно појачало потребу изналажења заједничког европског концепта заштите ауторских права. Најбитнији акт усвојен у овој области је Директива 2001/29 Европског парламента и Савета о усклађивању одређених аспеката ауторских и сродних права у информационом друштву. Намера овог чланка је да представи и анализира предности и слабости система заштите ауторских права путем техничких мера предвиђених у овом акту.

Objavljeno
2015-12-31
Kako citirati
Ćemalović, U. (2015) ТЕХНОЛОГИЈА У СЛУЖБИ ПРАВА – ПРИМЕР ТЕХНИЧКИХ МЕРА ЗАШТИТЕ АУТОРСКИХ ПРАВА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ, Strani pravni život, 59(4), стр. 193-204. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/152 (приступљено: 27 Јануар2023).
Sekcija
Pregledni naučni rad