ПУТ КА ЕВРОПСКОМ КРИМИНАЛИСТИЧКООБАВЕШТАЈНОМ МОДЕЛУ

  • Vladimir Šebek Министарство унутрашњих послова Републике Србије
Ključne reči: Европски криминалистичко-обавештајни модел (ECIM), криминалистико-обавештајна делатност, Еуропол, SOCTA, полицијски рад вођен криминалистичко-обавештајним информацијама

Apstrakt

Велики изазови које са собом доносе тешки економски и финансијски услови, а са друге стране тренд раста, софистицираности и глобализације организованог криминала, једнако утичу на државе чланице Европске уније, као и остале европске земље, те је стварање европског простора безбедности и правде потребније више него икада. Ово се може постићи кроз међусобну сарадњу и консолидацију прекограничне полицијске сарадње засноване на развоју националних полиција, интеграцију већ успостављеног оквира и инструмената Европске уније у области правосуђа и унутрашњих послова и јачање размене информација полицијских организација, а све у циљу имплементације Европског криминалистичко-обавештајног модела. Стога, овај рад има за циљ да анализира стање у погледу усвајања, развоја и имплементације Европског криминалистичко-обавештајног модела ECIM као дела Стратегије Европске уније за унутрашњу безбедност. Ако се овоме дода чињеница да је један од приоритетних задатака наше државе, у склопу усаглашавања са прописима Европске уније, управо захтев за усаглашавње са Европским криминалистичко-обавештајним моделом, онда овај рад, посматрано са аспекта њеног доприноса, добија још више на значају. Допринос рада у овом домену нарочито треба ценити у светлу актуелног одсуства стратегије и јасног курса у спровођењу и имплементацији оваквог полицијског рада упркос европској (али и светској) актуелности.

Objavljeno
2015-12-31
Kako citirati
Šebek, V. (2015) ПУТ КА ЕВРОПСКОМ КРИМИНАЛИСТИЧКООБАВЕШТАЈНОМ МОДЕЛУ, Strani pravni život, 59(4), стр. 221-234. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/154 (приступљено: 27 Јануар2023).
Sekcija
Pregledni naučni rad