SPREČAVANJE TERORIZMA ILI ELIMINACIJA PRIVATNOSTI? KRITIČKO PREISPITIVANJE MASOVNOG NADZORA NAKON OKTKRIĆA EDVARDA SNOUDENA

  • Ivana Stepanović, PhD istraživač pripravnik Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd
Ključne reči: masovni nadzor, terorizam, Snouden, privatnost

Apstrakt

Nakon otkrića Edvarda Snoudena juna 2013 godine, programi za masovni nadzor i dalje postoje. S obzirom na činjenicu da ove prakse ograničavaju pravo na privatnost, postoji potreba da se sam concept masovnog nadzora kritički promisli. Cilj ovog rada je da analizira ovaj koncept, sumira probleme vezane za njegovu logiku i metode nadzora, kao i da preispita njegovu legitimnost. Kritički pristup fenomenu masovnog nadzora je neophodan kako bi se stvorila baza za rešavanje aktuelnih problema vezanih za ove prakse.

Ovo istraživanje pokazuje da postoje razlozi da se preispita legitimnost masovnog nadzora, i to ne samo zato što on krši pravo na privatnost, več i zato što ignoriše predpostavku nevinosti i veoma je verovatno da ne postoji adekvatna kontola od strane nezavisnih tela nad samim sistemima masovnog nadzora koja bi ga učinila demokratskim. Štaviše, kako je masovni nadzor uveden u cilju borbe protiv terorizma i kriminala, potrebno je proceniti koliko je on u tome efkasan i da li se uopšte isplati, s obzirom na manjkavosti i potencijalne opasnosti po društvo koje on sa sobom nosi.

Objavljeno
2015-12-31
Kako citirati
Stepanović, I. (2015) SPREČAVANJE TERORIZMA ILI ELIMINACIJA PRIVATNOSTI? KRITIČKO PREISPITIVANJE MASOVNOG NADZORA NAKON OKTKRIĆA EDVARDA SNOUDENA, Strani pravni život, 59(4), стр. 235-247. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/155 (приступљено: 27 Јануар2023).
Sekcija
Pregledni naučni rad