ГЕНЕТСКА ДИСКРИМИНАЦИЈА И ГЕНЕТСКО ТЕСТИРАЊЕ У ОБЛАСТИ РАДА И ЗАПОШЉАВАЊА – ОСНОВНА ПРАВНА ПИТАЊА

  • Sanja Stojković-Zlatanović Истраживач – сарадник; Институт друштвених наука Београд, Центар за правна истраживања
Ključne reči: генетска дискриминација, генетско тестирање, приватност, радни односи, запошљавање.

Apstrakt

У раду се указује на значај правног регулисања забране генетске дискриминације као изазова савременог права и последице развоја медицине као науке. Крај 20. и почетак 21. века обележила су велика техничка и технолошка достигнућа укључујући и иновације у области медицинских наука чиме је омогућено истраживање „најосетљивије“ области медицине – хумане генетике. Право је у обавези да такве промене прати и спречи могуће злоупотребе генетских информација човека. Применом упоредноправног и нормативног метода дефинише се генетска дискриминација, генетско тестирање и указује на основна правна питања генетског тестирања у области рада и запошљавања.

Objavljeno
2015-04-30
Kako citirati
Stojković-Zlatanović, S. (2015) ГЕНЕТСКА ДИСКРИМИНАЦИЈА И ГЕНЕТСКО ТЕСТИРАЊЕ У ОБЛАСТИ РАДА И ЗАПОШЉАВАЊА – ОСНОВНА ПРАВНА ПИТАЊА, Strani pravni život, 59(2), стр. 157-168. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/185 (приступљено: 26 Септембар2021).
Sekcija
Originalni naučni rad