STICANJE STVARNIH PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA U DOBROJ VERI U NEMAČKOM PRAVU

Ključne reči: sticanje u dobroj veri, raspolaganje, zemljišna knjiga, stvarno pravo, nemačko pravo.

Apstrakt

Nemačko pravo predviđa mogućnost sticanja stvarnog prava na nepokretnosti ili takvog prava na već postojećem stvarnom pravu na nepokretnosti u dobroj veri od strane savesnog sticaoca, te u njegovu korist važi neoboriva pretpostavka da je zemljišna knjiga tačna iako to u stvarnosti nije, pod uslovom da u istu nije upisan protest zbog netačnosti - Widerspruch ili da sticaocu netačnost nije bila poznata. Sticanje u dobroj veri je predviđeno u korist sticaoca koji stiče na osnovu pravnog posla, a odgovarajuće se primenjuje kada je osnov sticanja drugo raspolaganje lica koje je upisano kao imalac prava u korist savesnog sticaoca, te kada imalac nekog stvarnog prava upisanog u zemljišnoj knjizi na osnovu tog prava ima obavezu na odgovarajuće činidbe prema upisanom imaocu nekog drugog stvarnog prava, a koji nije i njegov stvarni imalac. Uz ispunjenje svih zakonskih pretpostavki sticanje savesnog sticaoca je konačno.

Objavljeno
2015-04-30
Kako citirati
Vukotić, J. (2015) STICANJE STVARNIH PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA U DOBROJ VERI U NEMAČKOM PRAVU, Strani pravni život, 59(2), стр. 209-220. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/188 (приступљено: 26 Септембар2021).
Sekcija
Pregledni naučni rad