OSNOVNI PROBLEMI I IZAZOVI U RADU NACIONALNIH PREVENTIVNIH MEHANIZAMA

  • Ana Janković Jovanović LL.M. (University of London); Pravna savetnica, Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM
Ključne reči: Nacionalni preventivni mehanizam, tortura, Konvencija protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka, Opcioni protokol, lica lišena slobode.

Apstrakt

Rad analizira i daje objašnjenja za glavne probleme i izazove u radu Nacionalnih preventivnih mehanizama (NPM), odnosno problem prevencije torture na nacionalnim nivoima. Razlog ovog istraživanja je prikazivanje postojećih NPM modela i onih problema i izazova sa kojima se oni u svom radu susreću.

Rad se sastoji iz istorijskog dela, odnosno istorije prevencije torture, sa fokusom na osnovne međunarodne akte protiv torture, pogotovo Opcioni protokol na Konvenciju Ujedinjenih Nacija protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka, koji je jegan od glavnih međunarodnih akata na polju prevencije torture. Prikazuju se postojeći modeli NPM-a u svetu i analizira se posebno svaki problem i izazov sa kojim se susreću.

Objavljeno
2015-04-30
Kako citirati
Janković Jovanović, A. (2015) OSNOVNI PROBLEMI I IZAZOVI U RADU NACIONALNIH PREVENTIVNIH MEHANIZAMA, Strani pravni život, 59(2), стр. 257-269. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/191 (приступљено: 26 Септембар2021).
Sekcija
Pregledni naučni rad