УСТАВНО-ПРАВНИ АСПЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРАВА НА ИМОВИНУ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

  • Tiho B. Džakić Мастер правник; Докторант на Правном факултету Универзитета у Београду; Руководилац Групе за хармонизацију прописа МУП Републике Српске Бањалука
Ključne reči: право на имовину, врсте својине, Европска конвенција, Протокол број 1, Комисија за расељена лица и избјеглице.

Apstrakt

Од права које је било највише оспоравано, право на имовину у Босни и Херцеговини је постало право које се највише поштује. Један од разлога за то је и његова уставно – правна заштита. Ово право се у БиХ штити Анексом 4 (Устав БиХ) и Анексом 7 Општег оквирног споразума за мир у БиХ. Захваљујући статусу Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода у правном поретку БиХ, право на имовину се штити и овом конвенцијом и њеним Протоколом број 1. Посебно се значај Европске конвенције и праксе Европског суда за људска права можемо видјети кроз одлуке Уставног суда БиХ приликом одлучивања о заштити права на имовину. Осим Уставног суда БиХ, велику улогу у заштити овог права одиграла је и Комисија за расељена лица и избјеглице.

Objavljeno
2015-04-30
Kako citirati
B. Džakić, T. (2015) УСТАВНО-ПРАВНИ АСПЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРАВА НА ИМОВИНУ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ, Strani pravni život, 59(2), стр. 281-294. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/193 (приступљено: 26 Септембар2021).
Sekcija
Pregledni naučni rad