СТАРОСНА ДИСКРИМИНАЦИЈА

  • Аmra Muhotić, PhD student Студент докторских студија Правног факултета Универзитета у Београду
Ključne reči: демографске промене; старост; старосна дискриминација; рано пензионисање; активно старење

Apstrakt

Старење становништва је процес присутан у читавом свету, представља изазов за друштво и доводи до импликација у свим сферама живота. У раду је указано на проблем старосне дискриминације, размотрени су кључни аспекти овог облика дискриминације у области запошљавања, као и у вези са престанком радног односа. Посебан осврти је дат на проблем раног пензионисања старијих радника и констатовано да је веома битно пружити подршку активном старењу које подразумева прикладне радне услове, побољшање здравствене заштите на послу и адекватне подстицаје за рад. На тај начин људи у тзв. трећем добу активним учешћем у изградњи друштвеног поретка лакше подносе терет старости.

Objavljeno
2015-04-30
Kako citirati
Sekcija
Stručni rad