PRIMENA PRAVILA O SAOBRAĆAJU NA MLADE VOZAČE U SAD, ZEMLJAMA REGIONA I SRBIJI

Ključne reči: zakon o saobraćaju, mladi vozači, saobraćajna nesreća

Apstrakt

U radu će se obraditi regulacija zakona o saobraćaju u odnosu na mlade vozače, kako u Srbiji, tako i u inostranstvu. Iako zakoni o saobraćaju sadrže norme koje se odnose na mlade vozače one se nisu pokazale kao dovoljne. Iz tog razloga javlja se potreba da se izvrše određene izmene. Poslednjih godina intezivno se radi na povećanju bezbednosti u saobraćaju kroz donošenje novih zakona i propisa, preko sve agresivnije medijske kampanje pa do profesionalnih škola za obuku vozača koje, simulacijom realnih okolnosti u saobraćaju, spremaju vozače za snalaženje u različitim situacijama. Međutim, iako se svest građana o ovom problemu povećava i dalje je zabrinjavajući broj mladih ljudi koji život izgube u saobraćajnim nesrećama, a ono što jos više brine je što taj broj neprestano raste. Ne može se zanemariti ni činjenica da je u trenutku nesreće veliki broj vozača pod dejstvom alkohola i narkotika. Ako uzmemo u obzir značaj pitanja jasno je zašto mu je posvećena tolika pažnja i zašto je neophodno preduzeti nešto radi njegovog što kvalitetnijeg rešavanja. U daljem tekstu izložićemo neka zakonska rešenja i izvršiti njihovo upoređivanje.

Objavljeno
2015-04-30
Kako citirati
Tošić, I. (2015) „PRIMENA PRAVILA O SAOBRAĆAJU NA MLADE VOZAČE U SAD, ZEMLJAMA REGIONA I SRBIJ“I, Strani pravni život, 59(2), стр. 313-325. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/195 (приступљено: 26 Септембар2021).
Sekcija
Stručni rad