POSLOVNE TAJNE: ODREĐENJE I OSNOVI ZAŠTITE

  • Katarina Jovičić Institut za uporedno pravo u Beogradu
Ključne reči: informacija, poslovna tajna, pravo EU, Direktiva o poslovnoj tajni, zaštita tajne

Apstrakt

Poslovne tajne danas imaju sve veći značaj i sudovi se sve češće sreću sa zahtevima za njihovom pravnom zaštitom. U sudskim postupcima neophodno je utvrditi da li je informacija čija se zaštita traži podobna da bude poslovna tajna, te da li je njen nosilac preduzeo razumne mere da osigura tajnost te informacije. Prvi deo rada posvećen je analizi navedenih pitanja. U okviru analize posebna pažnja se posvećuje kriterijumima na osnovu kojih se procenjuje da li je nosilac poslovne tajne preduzeo razumne mere njenog čuvanja. Dalje se u radu predstavlja sistem pravne zaštite poslovne tajne u pravu Evropske unije, koji je uređen odgovarajućom direktivom, obavezujućom za države članice i države kandidate za ulazak u EU. U okviru zaključka daju se preporuke kako odrediti granicu između poslovnih tajni i znanja i sposobnosti zaposlenih.

Objavljeno
2018-05-25
Kako citirati
Sekcija
Originalni naučni rad